• Đăng nhập

  Bạn có thể đăng nhập vào get-game qua facebook. Click vào nút dưới đây để đăng nhập

  Đang nạp lại web. Làm ơn chờ...

  DOTA 2: Nh?ng s? l?a ch?n siêu "d?" t?ng xu?t hi?n ? tr?n All-Star The International

  Thứ bảy 8/08/2015, 10:16

  Meepo pick b?i Chuan t?i The International 2013

  maxresdefault

  Meepo là m?t hero khá toàn di?n v?i kh? n?ng farm, h? sát các hero ??i ph??ng ngay t? nh?ng level ??u. Th? nh?ng trong nh?ng tr?n DOTA 2 chuyên nghi?p thì không ai dám m?o hi?m pick Meepo b?i vi?c d? b? ??i ph??ng focus. Ch? duy nh?t m?t ngo?i l? ?ó là W33, pubstar ???c c? th? gi?i công nh?n. Anh có th? t? tin ch?i Meepo mà v?n hành h? ???c ??i th? trong các tr?n ??u competitive.

  Tuy nhiên m?t tr?n ??u Allstar l?i hoàn toàn khác, Chuan ?ã pick cho mình con Meepo ch?i v?i v? trí support. Anh t? ra khá thu?n th?c hero này v?i các pha trói 2 ??n 3 ng??i c?c k? ?ã m?t th? nh?ng v?i b?n ch?t c?a các tr?n ??u all star, Meepo hoàn toàn t? ra y?u th? khi c? ph?i ?ánh nhau liên t?c mà không có l??ng level c?n thi?t, k?t qu? là trong tr?n ??u ?ó, team c?a Chuan và Dendi ?ã th?t b?i tr??c team c?a Puppey.

  Pudge pick b?i Dendi t?i The International 2013

  tumblr_mjvr9gKGOS1rt2j9do1_1280

  Nh?c ??n Dendi, chúng ta không th? quên ???c Hero th??ng hi?u c?a anh ?ó là Pudge. Pudge c?a Dendi n?i ti?ng t? TI 1 v?i b? combo “Fountain Hook” c?a Pudge và Chen ?ã ?em ??n ch?c vô ??ch TI l?n th? nh?t cho Na`vi.

  Trong lúc ph?ng v?n tr??c tr?n ??u, khi ???c h?i v? c?m xúc khi ph?i ??i ??u v?i ng??i ??ng ??i Puppey, anh nói r?ng “tôi r?t vui, vì cu?i cùng tôi ?ã có c? h?i ?? x? ??p h?n”. Nói là làm, trong tr?n ??u trong m?t tình hu?ng combat ? tr? top anh ?ã hook ???c Omini Knight c?a Puppey gi?a m?t r?ng ng??i.

  Sau khi Puppey ch?t, Dendi li?n pause game và phi ra ngoài phòng thi ??u ?? nh?y ?i?u Gangnam Style tr??c toàn b? khán gi? c?a Key Arena ?ang hùa lên trong s? ph?n khích. Anh còn ??ng tr??c m?t Puppey nh?y nhót ?? trêu t?c ??ng ??i c?a mình t?i Na`vi.

  Untitled

  Dendi hook Puppey.

   

  hqdefault

  Dendi trêu t?c Puppey.

  ?úng là m?t k? TI nào mà thi?u v?ng Dendi thì th?t kém vui.

  Techies pick b?i Artezzy t?i The International 2014

  maxresdefault

  Quay v? k? TI4, lúc ?ó Techies ch? m?i ?ang trong giai ?o?n ???c chu?n b? ra m?t th? nh?ng Arteezy b?ng cách nào ?ó l?i pick ???c con Techies này. Chàng trai có bi?t danh Baby Rage này ch?i Techies r?t d?. Anh lên cho mình m?t cái Hand of Midas m?c dù các ??ng ??i nh? Dendi, Iceiceice và Loda ?ang th? hi?n các màn feed m?t cách nhi?t tình. Tr?n ??u k?t thúc v?i t? s? 110 – 26 ch? trong 30 phút và ph?n th?ng thu?c v? Team Puppey

  Untitled

  Artezzy cùng ??ng ??i b? b?t n?t ngay t?i fountain.

  Theo GameK

  Bình luận

  Trang tin tức của Get-Game.Net

  Liên hệ: info@get-game.net

  Nội dung của Gaming news được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau

  Copyright © 2019 Get-Game.Net