• Đăng nhập

  Bạn có thể đăng nhập vào get-game qua facebook. Click vào nút dưới đây để đăng nhập

  Đang nạp lại web. Làm ơn chờ...

  HellGate: London game trailer

  Thursday, Jun 13, 2013

  Hellgate: London là một tưởng tượng tối chủ đề vai trò chơi game hành động được phát triển bởi Flagship Studios, phát hành vào ngày 31 Tháng 10 năm 2007. Nó được phát triển bởi một nhóm đứng đầu là cựu nhân viên Blizzard Entertainment, một số người đã giám sát việc tạo ra các dòng Diablo.

  Related Videos:
 • HellGate: London trailer
 • HellGate: London trailer
 • HellGate: London trailer
 • HellGate: London trailer
 • HellGate: London trailer
 • HellGate: London trailer
 • URL:
  Embed:

  Leave a Comment