• Đăng nhập

  Bạn có thể đăng nhập vào get-game qua facebook. Click vào nút dưới đây để đăng nhập

  Đang nạp lại web. Làm ơn chờ...

  BioShock game trailer

  Thursday, Jun 13, 2013

  Đặt trong một lịch sử thay thế 1960, trong trò chơi, người chơi trong vai trò của một nạn nhân tai nạn máy bay tên là Jack, người đã khám phá ra những thành phố dưới nước của Rapture, và sống trong cuộc tấn công của các sinh vật đột biến và mục tiêu giả lập. Trò chơi này kết hợp các yếu tố hành động trong trò chơi và thể loại kinh dị sống còn, và được mô tả bởi các nhà phát triển.

  Related Videos:
 • BioShock trailer
 • BioShock trailer
 • BioShock trailer
 • BioShock trailer
 • BioShock trailer
 • BioShock trailer
 • BioShock trailer
 • BioShock trailer
 • URL:
  Embed:

  Leave a Comment